4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

В Австрия няма специален регистър за брачните договори или други споразумения на съпрузите и няма задължения за регистрация. Съпрузите/ съпругите на предприемачите могат да изискват брачен договор, записан в регистъра на фирмите, за да направят своите права изпълними срещу кредитори на компанията (§ 36 Unternehmensgesetzbuch, UGB)