7 Предвижда ли вашето национално законодателство специален брачен режим на собственост за мулти-национални двойки?

Не.