8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Регистрираното партньорство се основава на Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) и е запазено за хомосексуалните двойки. Според § 27c IPRG, регистрирани партньори в трансграничен контекст могат свободно да избират закона, който да се прилага. В противен случай, трябва да се прилага законодателството на държавата, в която е регистрирано партньорството. Разпоредбите на Австрийския закон за брачна собственост също се прилага за регистрираното партньорство (§ 1217 para 2 ABGB). Общността на съвместно владение на етажна собственост (кондоминиум) по силата на § 13 WEG и забраната за отчуждаване и тежести по силата на § 364c ABGB се прилагат също така. Разделението на собствеността на партньорите от ежедневна употреба, както и на спестяванията на партньорите, се осъществява в съответствие с §§ 24-41 EPG, които са по образец на §§ 81-98 от Закона за брака (EheG).
Няма специални разпоредби за право на собственост за нерегистрирани извънбрачни съжителства и аналогичното прилагане на §§ 81et seq от Закона за брака (EheG) за разделението на собствеността след разтрогването на брака е отхвърлено чрез съдебните решения. Прилагат се общите разпоредби на Закона за задълженията и на вещното право.