9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Разпределението на активите след развод по силата на §§ 81et seq от Закона за брака (EheG) и §§ 24 et seq от EPG се прилага за неоспорваните брачни дела. Австрийските съдилища имат международната юрисдикция за такова производство, ако съпругът / партньорът притежава австрийско гражданство или неговото / нейното обичайно местопребиваване е на територията на страната (§ 114a para 4 Jurisdiktionsnorm, JN). Материята, както и местната юрисдикция са притежание на окръжния съд (§ 104a JN), в чийто район е последното  общо обичайно местопребиваване на съпрузите / партньорите, субсидиарно окръжния съд по обичайно местопребиваване на ответника (§§ 114a para 1 във връзка със 76 para 1 JN). Ако процедура по развод вече е в ход пред съда и изслушванията в първата инстанция все още не са завършени, този съд има юрисдикция за разделяне на семейните активи (§§ 114a para 3 във връзка със 76 para 1 JN).