8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Единствено граждански брак, сключен във формата, посочена в Семейния кодекс, ще има имуществени последици, които законите уреждат при брак.