4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

Съгласно хърватското право, не съществува задължение за вписване на договорите за уреждане на семейното имущество.