8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Съгласно Закона за семейството, извънбрачен съюз е съюз между неомъжена жена и неженен мъж, който продължава поне три години или по-малко, при условие че в периода на съжителство е родено дете (член 11 от Закона за семейството).

Хърватското право не предвижда регистрация на извънбрачния съюз. Във всеки конкретен случай съдът решава дали са изпълнени всички условия за наличието на извънбрачен съюз.

Спрямо извънбрачния съюз между мъж и жена, отговарящ на изискванията, предвидени в член 3 от Закона за семейството, се прилагат същите разпоредби на Закона за семейството като тези относно съпрузите

В Република Хърватия еднополовите съюзи се уреждат от Закона за житейското партньорство. Съгласно същия, житейско партньорство е регистриран в компетентния орган брачен съюз на две лица от един и същи пол (член 2 от Закона за житейското партньорство). Еднополовите брачни съюзи могат да съществуват и като неофициални житейски партньорства, които не са регистрирани, при следните условия: съюзът съществува в продължение на повече от три години и от началото му са изпълнени останалите условия, необходими за неговата валидност (член 3 от Закона за житейското партньорство). Имуществените отношения между страните в житейското партньорство и неофициалното житейско партньорство се уреждат от режим, аналогичен на режима на общо и лично имущество (вж. точка 2.1).