7 Предвижда ли вашето национално законодателство специален брачен режим на собственост за мулти-национални двойки?

Чешкото законодателство не предвижда какъвто и да е специален режим за съпружеска имуществена общност за мултинационални двойки.