6 Какви са последствията при смърт?

В случай на наследяване при липса на завещание, преживелият съпруг наследява заедно с близките на починалия съпруг и неговия/нейния дял зависи от порядъка на роднините, които имат право да наследят (роднини в три порядъка).

Ако преживелият съпруг наследява заедно с наследниците от първия порядък (деца), той/тя има право на равен дял с децата, но следва да получи не по-малко от една четвърт от имота.

Ако преживелият съпруг наследява заедно с наследниците от втория порядък (родителите на починалите и техните деца т.е. братя и сестри на починалия), той/тя има право на половината от наследството. Ако преживелият съпруг наследява заедно с наследниците от втория порядък, то той/тя има право и на допълнителен преференциален дял от имуществото (битови предмети от общия дом).

Ако няма роднини от първия или втори порядък, тогава преживелият съпруг наследява цялото имущество.

Освен дял от имуществото, преживелият съпруг има правото да претендира и лично право на ползване на недвижимия имот, който е служил като общ дом.