8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Съгласно естонското законодателство съжителството не може да бъде регистрирано и няма специални нормативни актове, които да предвиждатсъжителство без брак. Партньорите, живеещи без брак, могат да използват други правни средства извън семейното право: те могат да формират съдружия съгласно облигационното право (прилагането на косвени договори се ограничава само до движимото имущество), да придобиват съвместно недвижими имоти съгласно разпоредбите на вещното право, да правят завещания съгласно закона за наследството и др.