4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

Във Финландия съществува регистър за брачни дела, който е с общонационално покритие. Местната управленска власт, т.е. гражданският регистър, функционира като орган за регистрация

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

Документът на брачния договор се вписва в регистъра на брачните дела. По този начин информацията относно датата на подписване на брачния договор, както и всички разпоредби, съдържащи се в него, се вписват в регистъра.

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Всеки има право да получи информация по отношение на това дали съпрузите имат валиден брачен договор, както и неговото съдържание.

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Брачният договор не влиза в сила преди неговото регистриране (§ 44 от Закона за браковете).