4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

Във Франция няма регистър за семейно имущество или регистър за брачни договори.