7 Предвижда ли вашето национално законодателство специален брачен режим на собственост за мулти-национални двойки?

Със споразумение, подписано на 4 февруари 2010 г., влязло в сила във Франция на 1 май 2013 г. в резултат от сътрудничеството на министрите на правосъдието на Франция и Германия, се създаде допълнителен, незадължителен режим на съпружеска имуществена общност, основан на режимите на общност с увеличена стойност, които съществуват във Франция и Германия. По време на брака съпрузите подлежат на режим на разделност на имуществото. При неговото прекратяване всеки съпруг ще има право на половината от активите, придобити по време на брака. Този режим на съвместна съпружеска имуществена общност ще бъде допустим не само за френско-германските двойки, но също и за двойките, които живеят във Франция или Германия, или чийто режим на съпружеска имуществена общност е предмет на френското или германското право.