7 Предвижда ли вашето национално законодателство специален брачен режим на собственост за мулти-национални двойки?

Унгарското законодателство не предвижда особен брачен режим за съпружеска имуществена общност за мултинационални двойки.