1 Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Ако ирландските съдилища имат юрисдикция върху спорове за семейно имущество, те винаги ще прилагат концепцията lex fori, по този начин – ирландското право. Въпреки това, когато е внесена молба за издръжка при развод въз основа на декрет за съдебна раздяла или развод, която е издадена в друга държава, при отсъждане на делото ирландските съдилища трябва да разгледат правата на страните по отношение на молбата за издръжка според правото на тази държава.

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Ако ирландските съдилища имат юрисдикция върху спорове за семейно имущество, те винаги ще прилагат концепцията lex fori, по този начин – ирландското право. Въпреки това, когато е внесена молба за издръжка при развод въз основа на декрет за съдебна раздяла или развод, която е издадена в друга държава, при отсъждане на делото ирландските съдилища трябва да разгледат правата на страните по отношение на молбата за издръжка според правото на тази държава.