4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

Това не е приложимо, тъй като съгласно ирландското законодателство няма избор за режим на имуществени отношения. Няма задължение за регистриране на брачния договор и не съществува регистър за брачни договори.