8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Системата на имуществена общност се прилага и за регистрираните партньорства, освен ако партньорите не изберат договор за собственост (и, както в случая на брак, те имат възможност да изберат разделяне на своите активи). Закон 76/2016 г. се прилага и по отношение на регистрираните партньорства, разпоредбите относно наследяването при липса на завещание, запазения дял, лишаването от права, разделението на имуществото и семейния договор. Параграф 21 (Закон 76/2016 г.) предвижда членовете относно наследяването при липса на завещание, запазения дял и лишаването от права да се прилагат и за партньорите в регистрирано партньорство.