7 Предвижда ли вашето национално законодателство специален брачен режим на собственост за мулти-национални двойки?

Не, латвийското законодателство не урежда специален режим за имуществени отношения за мултинационални двойки.