8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Латвийското законодателство признава единствено бракове между хетеросексуални лица. Не съществуват закони, уреждащи регистрирани или нерегистрирани съжителства.