8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Законът от 9 юли 2004 г. (Mém. P. 2019 и посл., парл. док. № 4946) относно законовите последици от определени партньорства, влязъл в сила на 1 ноември 2004
Партньори, които са направили декларация за партньорство, могат да определят последиците от партньорството посредством писмено споразумение между тях. Това споразумение може да бъде включено или изменено по всяко време. Известие за изменението се изпраща до прокурорската служба в рамките на три работни дни (член 6 от закона от 2004 г.).

При липса на споразумение, декларацията за партньорство създава въпреки това права и задължения между партньорите, които в много аспекти са подобни на тези на съпрузите. Предварително посочените предписания се прилагат единствено за партньорства, декларирани съгласно член 3 от този закон (член 1 от закона от 2004 г.). Няма специални разпоредби по отношение на режима за имуществени отношения за нерегистрирани съюзи, различни от брак.
Законът от 2004 г. бе допълнен  наскоро от закона от 3 август 2010 г. (Mém. P. 2190, парл. док. № 5904), член 4-1 от който признава сключени в чужбина партньорства, което им позволява да се ползват от същите предимства като тези, предоставяни за партньорствата в Люксембург.