6 Какви са последствията при смърт?

Това зависи от това дали съпругът, който е починал по-рано, е оставил валидно завещание или не. Съпрузите са свободни да назоват един друг за универсални наследници на целия им имот в завещанието. В този случай потомците на починалия съпруг могат да претендират за запазената част, предназначена за тях (въпреки че това рядко се претендира). В случай на липса на завещание, ако починалият има потомци, децата (или техните потомци, ако децата вече са починали по времето на смъртта на съпруга) получават половината от наследството, а другата половина се прехвърля на преживелия съпруг (чл. 808 ал 1 ГПК). Преживелият съпруг има право да продължи да живее в своето основно местопребиваване (чл. 633 от ГПК). Ако починалият няма деца или други роднини, преживелият съпруг е единствен наследник (чл. 810 от ГПК).