8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Глава 571 от новия Закон за съвместното съжителство от законодателството на Малта предвижда специални разпоредби за ‘обичайното, основно, общо жилище’ само в случаите на регистрирани партньорства.

При смърт на един от регистрираните партньори, ако общото жилище е съвместна собственост, преживелият има право на обитаване през целия си живот или докато той/ тя не сключи брак, граждански съюз или друго регистрирано партньорство.

Ако общото жилище е било собственост на починалия регистриран партньор, преживелият се ползва от правото на обитаване на споменатото жилище за период от години, равен на броя на годините, през които съжителстващите са съжителствали, при условие че броят на годините не може да надвишава 15. Същевременно законът предвижда, че това право на обитаване се ползва ‘vita durante’ от преживелия или докато той/ тя не сключи брак, граждански съюз или друго регистрирано партньорство.

По отношение на движимото имущество, законът поражда опровержима презумпция, че съжителстващите имат право на равна част от движимите вещи, намиращи се в ‘обичайното, основно, общо жилище’ , придобити през периода на съвместното съжителство.