8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Няма правно регулиране на регистрирани или нерегистрирани съжителства.