8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Португалското законодателство не съдържа специални разпоредби относно имуществените отношения на съдружници. Прилагат се общите разпоредби на закона за задълженията.