8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Регистрирани или нерегистрирани съжителства не се признават и не се регулират от румънското законодателство.