4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

В Словакия няма специфични регистри за брачни договори. Споразуменията под формата на автентичен акт, се вписват в централния нотариален регистър за автентични актове, който се поддържа от Нотариалната камара на Словашката република. Лицето, притежаващо автентичен акт, може да провери на интернет страницата на Нотариалната камара дали автентичният акт е бил издаден в Словашката република, както и името на нотариуса, който го е съставил. Съдържанието на автентичния акт не е налично.