6 Какви са последствията при смърт?

В случай на смърт на един от съпрузите, уреждането на имуществената общност (което не е започнало в съдебни процедури), се осъществява в рамките на процедурите по наследяване, които се уреждат от нотариус в ролята на съдебен комисар.

След като преживелият съпруг е получил своя дял от имуществената общност (обикновено той/тя получава половината), той/тя има право също така да наследи и от имотите на починалия. Ако преживелият съпруг наследява заедно с низходящите наследници на починалия (напр. деца), той/тя ще получи същия дял като всяко дете. Ако няма низходящи наследници и преживелият съпруг наследява заедно с родителите на починалия, той/тя ще получи поне половината от имуществото.