8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Словашкият законов ред не признава регистрирани или нерегистрирани партньорства.