4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

Договорът за уреждане на имуществените и правни отношения се вписва в регистъра на договорите за уреждане на имуществените и правни отношения, който е компютърно управляван информационен масив, управляван от Нотариалната камара на Словения.