8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Съжителството се определя като дългосрочна връзка, подобна на брачната, между двама хетеросексуални партньори, които могат да сключат брак, ако желаят това. Това означава, че не би трябвало да има законни пречки за брака им. Режимът на имуществени отношения за съжителстващите партньори е равностоен на този за съпрузи. При него общото имущество се формира по същия начин, както и за брачните двойки. Не е възможна регистрация за хетеросексуални партньори. Тъй като е почти невъзможно да се определи кога връзката става дългосрочна, цялото имущество, придобито след като партньорите са започнали да живеят заедно, представлява обща собственост в случаите, когато няма да има пречки двойката да сключи брак.

Хомосексуални двойки могат да сключат регистрирано съжителство, което има същите последици за имуществените отношения на партньорите като бракът (Закон за регистрация на гражданско съжителство на двойки от един и същи пол).