8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Няма еднородно испанско законодателство за регистрирани партньори, нито в материалното право, нито в частното международно право. Някои автономни региони имат свои собствени разпоредби.

Партньорствата могат да бъдат или хомосексуални, или хетеросексуални, регистрирани или нерегистрирани. Няма основно национално правило.

В Андалусия, Арагон, Астурия, Балеари, Канари и Кантабрия, правото относно партньорствата също така съдържа законови разпоредби на наличието на регистър на партньорствата.

Каталония предоставя само общински регистри. Наличието на партньорство се осигурява посредством автентичен акт.

В Естремадура, Мадрид, Навара, Страна на баските, Валенсия, Кастилия-Ла Манча и Кастилия-Леон няма конкретна разпоредба относно партньорствата; съдържа се в разпоредбите относно регистъра за партньорства.

Регистрите за партньорства се регулират не на национално, а на регионално (автономно) ниво, и има само специфични законови разпоредби в Андалусия, Арагон, Астурия, Балеари, Канари, Кастилия-Ла Манча, Кастилия-Леон, Естремадура, Галисия, Мадрид, Страна на баските и Валенсия, които също така имат законови разпоредби за фактически партньорства.

Всяка автономна общност регулира регистъра по различен начин, а последиците от регистрацията варират от просто декларативно до имащи практическа равностойност с брака. Някои автономни общности не предоставят такъв регионален регистър.

Няма конкретни законови разпоредби относно имущество на нерегистрирани извънбрачни партньорства, а дори и в регистрирани партньорства самите партньори са тези, които уреждат режима за своето имущество (освен ако не се постановява друго от закона), с опция за избор на правила, аналогични на тези на брака. При липса на договор или каквито и да било специфични законови разпоредби, ще се прилагат общите разпоредби на правото относно задълженията и правото относно имуществото.

Освен ако не е указано друго, семейното жилище принадлежи на собственика, освен няма деца или интерес, които трябва да се опазят, в който случай ще реши съдията.