4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

За да бъде валиден брачният договор трябва да бъде регистриран в шведската данъчна агенция.