6 Какви са последствията при смърт?

Правата на преживелия съпруг са защитени частично от разпоредбите относно подялба на имущество в случай на унищожаване на брака (съгласно принципите, които бяха посочени в точки 2.1 и 5.1), и частично от закона за наследството. Съгласно Кодекса за наследството (ÄB) 3:1 преживелият съпруг наследява преди общите деца и други низходящи наследници. Подялбата на имуществото не е действително проблем в подобна ситуация, тъй като съгласно закона за семейното имущество и закона за наследството, преживелият съпруг наследява цялото имущество на починалия. Правата за наследяване на децата в тези случаи трябва да бъдат отложени до момента на смъртта на преживелия съпруг (ÄB 3:2). Въпреки това, ако съпругът, който е починал пръв, остави деца, които не са общи (отделни свои деца), трябва да бъде направена подялба на имуществото (ако отделните деца се откажат от своите права обаче съгласно ÄB 3:1, преживелият съпруг наследява при същите условия и тяхното наследство). Правото на отделните деца се състои в законния дял (на шведски: laglott). Като законен дял, всяко дете има право да получи равен дял, възлизащ на половината от общото имущество.

Подялбата на имуществото е необходима също в случаи, при които починалият съпруг е оставил завещание, тъй като правата за наследяване на преживелия съпруг не са защитени от разпореждане със завещание. Съгласно ÄB 3:1, параграф 2, съществува основна защита за преживелия съпруг, когато има отделни деца, различни от низходящите или наследниците, които получават наследството. Основна защита означава, че преживелият съпруг винаги има право, въпреки имуществото на починалия съпруг и доколкото имуществото е достатъчно, на имущество на стойност, заедно с имуществото, което преживелият съпруг е получил при подялбата, която е еквивалентна на четири пъти колкото основната стойност (за 2012 г. четири пъти основна стойност е оценена на 176 000 SEK).