7 Предвижда ли вашето национално законодателство специален брачен режим на собственост за мулти-национални двойки?

Шведското законодателство не признава специфичен режим на имуществени отношения за мултинационални двойки.