4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

Англия/Уелс

Брачните договори не трябва да бъдат регистрирани.

Шотландия

Не. Няма специални регистри за семейно имущество.