9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Vypořádání majetku po rozvodu v souladu s §§ 81 a násl. EheG a §§ 24 a násl. EPG patří mezi nepopiratelné manželské záležitosti. Rakouské soudy mají mezinárodní jurisdikci pro obdobná řízení, je-li jeden z manželů/ partnerů rakouské národnosti, případně má-li v zemi trvalé bydliště (§ 114a para 4 Jurisdiktionsnorm, JN). Věcná a místní příslušnost je dána okresnímu soudu (§ 104a JN) v okresu, kde měli manželé/ partneři své poslední společné bydliště, případně okresnímu soudu v místě bydliště žalované strany (§§ 114a para 1 spolu s 76 para 1 JN). Pokud je již rozvodové řízení vedeno u soudu a dosud nebylo ukončeno jednání první instance, je tento soud příslušný i pro vypořádání jmění manželů (§§ 114a para 3 spolu s 76 para 1 JN).