5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

Úprava majetkových poměrů v manželství se ruší a je třeba přistoupit k likvidaci a rozdělení společného majetku. To záleží na použité úpravě majetkových poměrů v manželství.

Při zrušení zákonného režimu přechází společně vlastněný majetek automaticky do "provizorního" spoluvlastnictví, které se do doby likvidace a rozdělení
majetku řídí pravidly obecně platných předpisů o spoluvlastnictví (čl. 577–2 OZ). Před likvidací a konečným rozdělením společného majetku je nutné stanovit
přesné složení tří skupin jmění (viz otázka 2.1.) (čl. 1427–1449 OZ).

Dojde-li ke zrušení režimu všeobecného spoluvlastnictví, přechází společně vlastněný majetek rovněž automaticky do "provizorního" spoluvlastnictví a v zásadě proběhne jeho rozdělení rovným dílem.

V případě zrušení režimu odděleného vlastnictví stačí přistoupit pouze k likvidaci/ rozdělení spoluvlastněného majetku.

Soudní řád stanovuje v tomto rámci zákonné předpisy pro (soudní) likvidaci/dělení (čl. 1205–1224 soudního řádu.

V případě, že manželé doplnili v režimu odděleného vlastnictví doložky s nápravnými mechanismy nebo zvolili možnost spravedlivé úpravy, uplatní se příslušná opatření.

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

To záleží na povaze dluhů. Každý z manželů je odpovědný odděleně za své vlastní dluhy, které přetrvávají po rozdělení společného majetku. Oba manželé jsou
odpovědní společně za společné dluhy, které přetrvávají po rozdělení jmění manželů (§ 1439–1441 OZ).

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

Ano, existují určité vyrovnávací mechanismy a manželé mohou dojednat jejich podrobnosti v manželské smlouvě (§ 1431–1438 OZ).