6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

Co se týče právních předpisů o majetkových poměrech v manželství: Pokud ustanovení manželské smlouvy či jejího pozměněného znění nestanoví jinak, dělí se společný majetek rovným dílem. Pozůstalý manžel tak má v každém případě v plném vlastnictví jednu polovinu společného majetku.

Pokud jde o dědické právo, plné vlastnictví druhé poloviny společného majetku (a výhradně společný majetek manželů) také přechází na pozůstalého manžela, pokud manželé neměli žádné děti. Pokud mají manželé děti, získávají děti holé vlastnictví této druhé poloviny. Pozůstalý manžel ovšem získává právo na jeho užívání. Rovněž existuje možnost uvést v manželské smlouvě doložky, na jejichž základě bude pozůstalý manžel v případě úmrtí zvýhodněn (čl. 1457–1460 OZ).

Pozůstalý manžel rovněž požívá zvláštní ochranu vyplývající z dědického práva. Minimální podíl (vyhrazená část) dědictví tedy povinně náleží pozůstalému manželovi. Pozůstalý manžel nicméně vždy obdrží přinejmenším právo na užívání jedné poloviny majetku, který je součástí dědictví. Tato polovina zahrnuje přinejmenším právo na užívání nemovitosti, která sloužila jako společné bydliště, a vybavení této domácnosti, a to i v případě, že její hodnota přesahuje hodnotu poloviny práv na užívání dědictví (čl. 745bis a 915bis OZ).