7 Obsahuje Váš zákoník zvláštní úpravu majetkoprávních poměrů manželů rozličných národností?

Ne, neupravuje žádný speciální majetkový režim manželů různých národností.