4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

Chorvatské právo nestanoví povinnost registrovat smlouvu o manželském majetkovém režimu.