6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

.

Pokud neexistuje smlouva o manželském majetkovém režimu, která stanoví něco jiného, může pozůstalý z manželů požadovat vypořádání společného jmění během dědického řízení konaného před notářem. V takovém případě tento majetek netvoří součást pozůstalosti.

Při vypořádání společného jmění bude pozůstalý z manželů dědit zbývající majetek zemřelého z manželů (v jiných případech než při dědění ze závěti) v prvním nebo druhém stupni dědické posloupnosti. V prvním stupni dědické posloupnosti pozůstalý z manželů dědí stejný podíl jako dítě zemřelého z manželů (článek 9 dědického zákona). Pokud zemřelý nezanechal děti, jeho manžel a rodiče dědí majetek rovným dílem (jednu polovinu obdrží manžel, druhou rodiče). Pokud zemřelý nezanechal ani žijící rodiče, pozůstalý z manželů zdědí celý majetek (článek 11 dědického zákona).