9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

V souladu s obecnými pravidly soudní pravomoci mají chorvatské soudy mezinárodní soudní pravomoc v případech, kdy má žalovaný místo obvyklého pobytu v Chorvatské republice (článek 46 odstavec 1 zákona o mezinárodním právu soukromém).

Chorvatské soudy mají mezinárodní pravomoc také pro spory týkající se jmění manželů, pokud žalovaný nemá místo obvyklého pobytu v Chorvatské republice, avšak místo obvyklého nebo dočasného pobytu v Chorvatsku má žalující strana v době podání žaloby (článek 59 odstavec 1 zákona o mezinárodním právu soukromém).

Pokud se většina jmění manželů nachází v Chorvatské republice a zbytek se nachází v zahraničí, může soud vydat rozhodnutí týkající se majetku nacházejícího se v zahraničí, pouze když rozhodne i o majetku nacházejícím se v Chorvatské republice a pouze když s tím žalovaný souhlasí (článek 59 odstavec 2 zákona o mezinárodním právu soukromém).

Chorvatské soudy mají nicméně výlučnou soudní pravomoc pro spory o právo nakládat s nemovitým majetkem nacházejícím se na území Chorvatské republiky (článek 56 zákona o mezinárodním právu soukromém).

Manželé se mohou dohodnout na soudní pravomoci cizího soudu, pouze když je jeden z nich cizí státní příslušník a když nejde o případ výlučné pravomoci chorvatských soudů.

Manželé se mohou dohodnout na soudní pravomoci chorvatských soudů, pokud je alespoň jeden z nich chorvatským občanem (článek 49 odstavec 2 zákona o mezinárodním právu soukromém).