4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

Ne / Nevztahuje se na nic z výše uvedeného.