5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

Pokud je manželství zrušeno či zanikne nebo pokud došlo k rozluce stran, pak si každá ze stran může činit nárok na svůj příspěvek ke zvýšení majetku druhého z manželů. Zejména § 14 zákona 232/91stanoví, že pokud se majetek jednoho z manželů v průběhu manželství zvýšil a druhý z manželů k takovému nárůstu přispěl, pak může druhý z manželů podat k soudu žádost o určení jmění manželů a požadovat část majetku, o kterou se společné jmění zvýšilo přispěním tohoto z manželů. Není-li prokázáno, že byl příspěvek větší nebo menší, předpokládá se, že je roven jedné třetině nárůstu (viz 2.2). Je přípustné, aby příspěvek nebyl jen finanční povahy. Pokud některý z manželů pečuje o společné děti obou manželů, o společnou domácnost a poskytuje druhému z manželů, který pracuje, morální podporu, může to významně přispět ke zvýšení majetku druhého z manželů.

Pokud manželé získali majetek z darů, dědictví, prostřednictvím odkázaného majetku nebo z jiných zdrojů ex-gratia, nebude se brát tato skutečnost při výpočtu, zda došlo ke zvýšení majetku manželů, v úvahu.

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Viz odpověď na bod 2.6.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

Ne, ale viz odpověď na bod 5.1.