8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Na Kypru neexistuje žádný zákon upravující soužití bez manželství; kyperské rodinné právo se vztahuje pouze na manželské páry. Ve vztahu ke společnému jmění osob, které nejsou sezdány, v současné době neexistuje žádné ustanovení. Připouští se však, že se na nesezdané páry může vztahovat svěřenství ze zákona v rámci precedenčního práva spravedlnosti („equity law“). Partner tak může získat určitá práva v případě, že může ve vztahu k danému aktivu prokázat společný úmysl a to, že byl příjemcem tohoto aktiva v souladu s obecnými zásadami svěřenství ze zákona.