9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Žádost o rozdělení společného jmění může být předložena soudu pro pozůstalostní věci (soud pro pozůstalostní věci je součástí městského soudu, což je místní soud v Dánsku), pokud jeden z partnerů žije v Dánsku. Pokud alespoň jeden z partnerů má vztah k Dánsku, mohou se partneři domluvit, že žádost o rozdělení bude podána tady. Partneři nemohou takovou smlouvu uzavřít předem, udělat tak mohou jen v případě sporu o dělení majetku po rozvodu nebo zákonné rozluce.

Žádost o vypořádání části společného jmění, které se nachází v Dánsku, může být podána v Dánsku, pokud předmětný majetek není součástí dědického řízení v jiné zemi.

(Zákon o dělení rodinného majetku, § 4)

(Zákon o správě majetku, § 74)