6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

V případě dědictví ze zákona dědí pozůstalý manžel společně s příbuznými zesnulého manžela a jeho dědický díl závisí na linii příbuzných, kteří mají na dědictví nárok (příbuzní dědí ve třech liniích).

Jestliže pozůstalý manžel dědí společně s právními nástupci v první linii (dětmi), má s nimi nárok na rovný díl, obdrží však nejméně jednu čtvrtinu jmění.

Jestliže pozůstalý manžel dědí společně s právními nástupci v druhé linii (rodiče zesnulého  a jejich potomci, tj. bratři a setry zesnulého ), má nárok na polovinu jmění. Jestliže pozůstalý manžel dědí společně s dědici v druhé linii, má rovněž nárok na dodatečný prioritní díl jmění (vybavení společné domácnosti).

Jestliže v první ani v druhé linii nejsou žádní příbuzní, dědí pozůstalý manžel celé jmění.

Kromě dílu ze jmění má pozůstalý manžel nárok žádat o osobní právo na užívání nemovitosti, která sloužila ke společnému bydlení.