4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

Ve Finsku existuje rejstřík manželských záležitostí, který se vztahuje na celou zemi. Místní orgán veřejné správy, tj. úřad občanského rejstříku, funguje jako rejstříkový úřad

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

Manželská smlouva se vkládá do rejstříku pro manželské záležitosti. Do rejstříku proto budou vloženy informace o datu podpisu manželské smlouvy a všechny body obsahu.

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

Každý je oprávněn získat informace o tom, zda manželé uzavřeli platnou manželskou smlouvu a jaký je její obsah.

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

Manželská smlouva nebude účinná před svou registrací (§ 44 zákona o manželství).