6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

Pokud manželství zaniklo v důsledku úmrtí jednoho z manželů, před vypořádáním majetku zůstavitele se provede dělení společného jmění manželů, pokud manželé měli vzájemné manželské právo k majetku (§ 85 zákona o manželství).Během tohoto vypořádání jsou dědicové zůstavitele povinni poskytnout kompenzaci pozůstalému manželovi, pokud majetek zůstavitele spadající do společného jmění manželů překročí majetek pozůstalého manžela. Naopak, pozůstalý manžel nemusí poskytovat kompenzaci majetku zůstavitele, pokud jeho majetek tvořící předmět manželského práva překročí majetek zůstavitele. Otázka, zda manželé mají vzájemné manželské právo k majetku druhého či nikoli, nemá žádný účinek na práva pozůstalého manžela ve vztahu k dědickému právu. Pozůstalostní dávky pozůstalého manžela podle dědického práva a poslední vůle budou odečteny z majetku..