9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Finský soudům je dána příslušnost pro záležitosti týkající se majetku manželů, pokud: 1) žalovaný má trvalé bydliště nebo místo obvyklého pobytu ve Finsku; 2) žalobce má trvalé bydliště nebo místo obvyklého pobytu ve Finsku a na majetkové vztahy manželů se použije finské právo; 3) poslední místo společného trvalého bydliště nebo místo obvyklého pobytu manželů bylo ve Finsku a jeden z manželů zde stále má nebo v době smrti měl trvalé bydliště nebo místo obvyklého pobytu; 4) majetek, o nějž se jedná, se nachází ve Finsku nebo 5) žalovaný akceptuje, že záležitost bude řešena ve Finsku nebo začne reagovat bez podání odporu z důvodu nedostateční soudní pravomoci (§ 127zákona o manželství). Příslušným soudem bude okresní soud v místě trvalého bydliště nebo v místě obvyklého pobytu žalovaného. Státní matriční úřad ve Finsku může registrovat manželskou smlouvu nebo dohodu o volbě práva, i když finským soudům není dána příslušnost k projednávání záležitosti týkající se majetkových poměrů manželů (§ 127 zákona o manželství).